• част от Logo grey
  • Alumin grey
  • Viva plast grey

Бележки към процедура по имплементация

БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРОЦЕДУРА ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

към етап III

Привеждане на уебсайтове www.vivaplast.net  и vivaaluminium.com в съответствие с GDPR

Етап 3

Общи условия за ползване на уебсайт, Политика за лични данни, Политика за Бисквитки

А.

Банер за ползване на “бисквитки”

3.1

Необходимо е да бъде поставен банер, който да уведомява потребителите на сайта за Общите условия за ползване, за Политиката за лични данни и за обстоятелството, че се ползват “бисквитки”.

При системните ни тестове се установява наличието на бисквитка “locale” която записва дадено съгласие, но няма съобщение, което да се показва.

а)

Преди всичко, върху крайното устройство на потребителя, не следва да се инсталират каквито и да било бисквитки преди Потребителят да приеме Общите условия за ползване и приложенията към тях (Политика за личните данни и Политика за ползване на бисквитки)

б)

Изключение са функционалните бисквитки за визуализиране на сайта и тези, без които съдържанието не би могло да бъде възпроизведено.

В настоящия случай такава е само _vivaplast_session и _vivaaluminium_session, която записва предпочитани настройки за езика.

в)

Банерът следва да бъде ясно и отчетливо видим на първоначалната страница.

г)

Текстът на банера следва да съдържа следните реквизити:

            1) текст в следния смисъл “Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни

            2) Бутон “Приемам условията

            3) Бутон “Прочети повече”, който отвежда към страница с    всички условия, а именно:

                        а) Общи условия за ползването на сайта

                        б) Политика за личните данни

                        в) Политика за ползване на “бисквитки”

д)

Банерът следва да се показва на всяка страница докато не бъде приет с натискане на бутона “Приемам условията”.

е)

Приемането на условията следва да бъде записано с log-files. Тези данни следва да се съхраняват до 5 години, след което да се изтриват. Препоръчваме това се да извършва автоматично, въз основа на зададен алгоритъм.

ж)

Едва след това може да се инсталират останалите бисквитки.

з)

Препоръчваме банер с разширени функционални възможности за управление на инсталираните бисквитки, които потребителят лесно може да променя по всяко време, като тези действия се запазват от системата и могат да бъдат ползвани за демонстриране на съответствие Регламента при поискване от потребител или при бъдеща проверка.

Пример за такъв банер:

1. https://www.onetrust.com/

2. https://www.trustarc.com/

и)

Важно! Банерът и съобщенията върху банера се показват на потребителя докато той не приеме условията чрез натискане на бутона “Съгласен съм”. Отново, до този момент, не се инсталират никакви бисквитки освен функционално необходимите за зареждане на сайта!

 

 

3.2

Добра практика е ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (вкл. Политика за личните данни, Политика за ползване на бисквитки, Уведомление за поверителност) да могат да бъдат визуализирани в .pdf и да могат лесно да се свалят от потребителите на техните устройства. Това ще помага при евентуални проверки във връзка с демонстрирането на съответствие с правилата на регламента.

 

Друга добра практика е самият сайт да съдържа секция с по-стари версии на условията за ползване, от където потребителите да имат възможност да проследят минали версии на общите условия за ползване на сайта с настоящата.

3.3

В ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ, в т. III.  трябва да има линк към ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 
Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам
Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика на поверителност.