• част от Logo grey
  • Alumin grey
  • Viva plast grey

Производство

Large image 15

Фирма ВИАС  е оборудвана с осем екструзионни линии от ново поколение. За първи път в България се използват най-модерните матрици със специално покритие - така наречените “POWER TOOLS”. 

Профилът VIVA Plast произвеждан от фирма “ВИАС” ЕООД е разработен, конструиран и изпитан с помощта на инженери от немския институт в Розенхайм. 

Системата отговаря на изискванията на EN12608, разработена от Европейския комитет за нормиране на ПВХ системи за врати и прозорци. Оборудването с което се произвежда профила е на водещите в тази област фирми GREINER EXTRUSION и Krauss Maffei. Процесът е напълно автоматизиран, качеството е гарантирано от качествения контрол, който се извършва от специално разработен софтуер GETU в Института на фирма GREINER EXTRUSION.

Функционалността на екструдираните профили е до голяма степен в зависимост от използвните суровини и тяхното съотношение. В тясно сътрудничество със специалистите от австрийската фирма CHMESON Polymer Chemie е разработена оптимапната формула за производството на профилните системи VIVAPLAST. Така че те да отговарят на високите изисквания за качество и функционалност като например UV-устойчивост, перфектен цвят, твърдост и др. На база на нашият опит и благодарение на компетентността на нашите австрийски консултанти ние постоянно подобряваме производствената си технология. Simulations and calculation

Качеството на профила се измерва и контролира от системен апарат на фирма Ascona, който недопуска производството на профил извън зададените параметри. Чрез този метод на контрол се предотвратява пускането в продажба на деформиран, извън габаритен или профил с неравна повърхност.