• част от Logo grey
 • Alumin grey
 • Viva plast grey

VIVAPLAST Система за врати и прозорци 6400

Large 6400
 • Конструктивна ширина – 60 мм
 • Четири камерна система
 • Остъкляването може да бъде от 24 мм
 • Двоен стъклопакет
 • коефициент на топлопреминаване - Uf = 1.59 W/m2K
 • клас по водонепропускливост – 4А
 • клас по устойчивост на вятър – С1
 • носимоспособност на защитните устройства на натоврване – клас 4
 • въздухопропускливост – клас 4
 • претеглен индекс на изолация от въздушен шум - Rw (C; Ctr) = 31 (-2; -5) dB